https://www.schollshoesthailand.com/store/healthyshoes

รักษาอารปวดเมื่อยด้วย รองเท้า Scholl Massage

การนวดฝ่าเท้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายที่นิยมของคนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ด้วยภาวะความเครียดและความกดดันจากการทำงาน ปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยที่เกิดจากกิจกรรมในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเป็นเวลานาน ยืนเป็นเวลานาน นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน หรือแม้กระทั่งนั่งทำงานในท่าที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งไขว้ห้าง นั่งหลังงอ เป็นเวลานาน ๆ ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดเมื่อยตามตัว การนวดฝ่าเท้าจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูสภาพร่างกายไปพร้อมๆกัน  การนวดฝ่าเท้าเป็นศาสตร์ของการรักษาและฟื้นฟูทางร่างกายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานาน ด้วยเหตุที่เท้าของเราเหมือนจุดที่รับน้ำหนักและจุดพักของร่างกาย เพราะเป็นจุดที่รวมของจเส้นปลายประสาทต่าง ๆ ที่วิ่งผ่านร่างกาย การนวดฝ่าเท้าโดยการใช้นิ้วมือหรือเครื่องมืออื่น ๆ…

View More รักษาอารปวดเมื่อยด้วย รองเท้า Scholl Massage