หาพนักงาน

5 เหตุผลที่บริษัทควรมองหาพนักงานชั่วคราว

  • หาพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระงานที่มากเกินไป

การมองหาพนักงานชั่วคราวมาช่วยลดภาระงานของพนักงานประจำภายในบริษัท ถือเป็นสิ่งที่บริษัทขนาดเล็ก หรือกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพมักทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะพนักงานชั่วคราวจะช่วยทำงานเสริมที่พนักงานประจำดูแลได้ไม่ทั่วถึงให้ประสบความสำเร็จ โดยที่พนักงานประจำยังสามารถนำเวลาที่ต้องเสียไปหากต้องทำงานในส่วนนั้น ไปโฟกัสกับงานชิ้นใหญ่ ๆ ได้อีกด้วย

หาพนักงาน
  • หาพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยเหลืองานจิปาถะ

พนักงานชั่วคราวส่วนใหญ่ จะมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานประจำดูแลงานจิปาถะที่ไม่ต้องรับผิดชอบมาก โดยมีพนักงานประจำคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือควบคุมอีกที ซึ่งการที่บริษัทมองหาพนักงานชั่วคราวมาช่วยพนักงานประจำแบบนี้ จะสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้อีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะจะมีพนักงานหลายคน ทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวคอยช่วยเหลือตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดตกหล่น

  • หาพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยลดอัตราการเข้าออกของพนักงานประจำ

หนึ่งในข้อดีของการหาพนักงานชั่วคราวมาช่วยพนักงานประจำ คือการช่วยลดอัตราการเข้าออกของพนักงานประจำภายในบริษัท เนื่องจากพนักงานประจำบางคนอาจถูกหัวหน้าเพิ่มงานให้ต้องทำงานจิปาถะเกินหน้าที่ หรือไม่ใช่งานตรงตามตำแหน่งสายงาน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้พนักงานประจำรู้สึกอึดอัดและอยากที่จะลาออกเปลี่ยนงานได้ ดังนั้นวิธีการหาพนักงานชั่วคราวมาทำงานจิปาถะเล็กน้อยส่วนนี้ จะช่วยให้พนักงานประจำรู้สึกสบายใจและอยากทำงานต่อได้

  • หาพนักงานชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น

เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต บริษัทจำต้องลดจำนวนพนักงานประจำลง การหาพนักงานชั่วคราวที่ทำสัญญาระยะสั้นเข้ามาทำงาน ถือเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์มาก ๆ เพราะพนักงานชั่วคราวจะมีสัญญาระยะสั้นเท่านั้น ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้า แล้วเมื่อหมดสัญญาก็สามารถเลิกจ้างได้ไม่มีปัญหาตามมา ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาพนักงานประจำมาทำงานด้วย

  • ขั้นตอนการหาพนักงานชั่วคราวใช้เวลาน้อยกว่าการหาพนักงานประจำ

ขั้นตอนการ หาพนักงาน ประจำจะต้องใช้ระยะเวลานานในการคัดกรองพนักงาน เพราะบริษัทจะต้องทำการทดสอบและสัมภาษณ์อย่างละเอียดก่อนจะรับพนักงานประจำเข้าทำงาน เนื่องจากหากรับพนักงานประจำเข้าทำงานแล้ว การจะปลดพนักงานหรือไล่ออกในกรณีที่พนักงานประจำทำงานไม่ตรงตามเป้า อาจทำให้เกิดปัญหาในส่วนของสัญญาว่าจ้างได้ ดังนั้นหากบริษัทไหนที่มีเวลาจำกัดในการประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานและต้องการพนักงานด่วน การหาพนักงานชั่วคราวมาทำงานแก้ขัดก็ถือเป็นวิธีที่ดีเลยทีเดียวละ